11. sınıf seviyesinde felsefe dersinde öğrencilerden felsefenin anlamı, özellikleri, alanı, geçmişten geleceğe felsefenin fonksiyonu, felsefe yaşam ilişkisi, felsefe dil ilişkisi,Bilgi felsefesi ve temel problemleri,Varlık felsefesi ve temel problemleri, varlık felsefesinde yaklaşımlar, Ahlak felsefe nedir? ahlak felsefesinin kavramları, temel problemleri, Sanat felsefesi ve kavramları, temel problemleri, Dine felsefi bakış, Teoloji ile Din felsefesi arasındaki fark,temel kavramlar, Siyaset felsefesinin temel kavramları, temel soruları, sivil toplumun anlamı, işlevi nedir, bireyin temel hakları, devletin ortaya çıkış nedenleri ile ilgili yaklaşımlar, ideal düzen arayışları, birey devlet ilişkisi, Bilim felsefesi, bilimin tarihsel gelişimi konularında bilgi ve duyuşa sahip olmaları beklenmektedir.